สำหรับหลายคนที่ยังอายุไม่ถึง ๓๒ ปี คุณคาดหวังอะไรในวัยเท่านั้น ความสำเร็จในชีวิต การงานที่รุ่งโรจน์ มีบ้านมีรถ แต่งงานมีครอบครัว หรือคุณเป็นคนที่พ้นวัย ๓๒ ปีมาแล้ว ครั้งนั้น คุณทำอะไรอยู่

 

 

                ชายคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วเช่นกัน เขามีภรรยาและลูก ๓ คน ในวัย ๓๒ ปี แต่สำนึกของชายผู้นี้ไม่จำกัดแต่เพียงบ้าน และครอบครัวของเขาเท่านั้น เป้าหมายของเขาคือบ้านและครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีหลายสิบเชื้อชาติหลายร้อยภาษาอยู่ร่วมกันในแผ่นดินเดียวกัน คือ พม่า ในวัย ๓๒ ปี เขาตายในฐานะวีรบุรุษผู้กำลังจะสร้างดินแดนพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

 

 

                ๑๙ กรกฎาคม ๑๙๔๗ คือวันที่นายพล ออง ซาน ถูกสังหาร วันนี้คือวันที่ครบรอบ ๖๒ ปี ของการจากไปของมหาบุรุษผู้นี้

 

 

 

 

 

 

                หลังจากอังกฤษปกครองพม่าในปี ค.ศ. ๑๘๘๖ ได้เล็งเห็นว่าประชาชนพม่านั้นสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ ชาวพม่าแท้ กับ ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน อังกฤษจึงทำการแบ่งแยกแล้วปกครอง กล่าวคือ ทำการวางรากฐานการปกครองเฉพาะชาวพม่าแท้ในตอนกลางของประเทศเท่านั้น และเอาชนกลุ่มน้อยมาเป็นข้าราชการ ทหารตำรวจ

 

 

                ออง ซาน เกิดในครอบครัวชาตินิยมที่ต่อต้านอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๑๙๑๕ ที่กรุงย่างกุ้ง ขณะนั้นพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย และเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ออง ซาน เติบโตขึ้นในยุคที่แนวคิดเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษแพร่หลายในหมู่ปัญญาชนนักศึกษาชาวพม่า

 

 

                ออง ซาน เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาพม่าก่อตัวเป็นแนวร่วมขนาดใหญ่ในหมู่ปัญญาชน เหมือนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ของบ้านเรา นำโดยกลุ่มนักศึกษา ๕ คน ประกอบด้วย ตะขิ่นนุ (อู นุ), ตะขิ่น อองซาน, ตะขิ่นจ่อ เยน, ตะขิ่นเต็งเป และตะขิ่นรา ชิด จนกระทั่ง ออง ซาน และ อู นุ ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการเรียกร้องเอกราชขึ้นทั่วประเทศ และในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๑๙๓๙ ก็ได้รวมกันจัดตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์พม่า (CPB) ขึ้น เพื่อเป็นกำลังหลักในการกู้เอกราชของพม่า โดยมี ออง ซาน เป็นเลขาธิการพรรคในวัย ๒๕ ปี

 

 

                เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปีเดียวกัน ออง ซาน จัดตั้งองค์กร โดบาม่า (the dohbama Asiayone) = เรา ชาวพม่า ขึ้น เพื่อหวังดึงชาวเอเชียด้วยกันมาช่วยปลดปล่อยพม่าจากการยึดครองของอังกฤษ ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่าคือญี่ปุ่นนั่นเอง และเป็นผล คือญี่ปุ่นตกลงจะช่วยพม่า แลกเปลี่ยนกับการที่พม่าช่วยญี่ปุ่นเรื่องสงครามรบกับจีน จนกระทั่งญี่ปุ่นตกลงจะช่วยพม่าในด้านอาวุธ และการฝึกทหารพม่า

 

 

                รัฐบาลพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษออกหมายจับ ออง ซาน เขาจึงได้เดินทางไปญี่ปุ่น พร้อมกับสหาย ลา เมียง และประสานกับญี่ปุ่นในการโจมตีกองทัพอังกฤษ ทางญี่ปุ่นได้ส่ง ออง ซาน และ ลา เมียง มาคอยตั้งหลักประสานงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนั้นแกนนำปลดปล่อยพม่าจำนวนมากแฝงตัวอยู่ในประเทศไทย

 

 

                จนเมื่อ มีนาคม ๑๙๔๑ อองซานได้พาแกนนำปลดปล่อยพม่าซึ่งมาจากกลุ่มต่างๆ เช่น Dohbama Asiayone (เราชาวพม่า), พรรคคอมมิวนิสต์พม่า, กลุ่มประชาชนปฏิวัติ และแนวร่วมอีกจำนวนหนึ่ง มาสมทบกับ ลา เมียง ที่กรุงเทพฯ และกรีดเลือดสาบานกันเป็นกลุ่ม ๓๐ สหาย ประกาศจัดตั้งเป็น “Burma Independence Army (BIA) หรือทัดมาดอ และบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ากองกำลังกู้ชาติพม่าเกิดขึ้นจากคนเพียงแค่ ๓๐ คน ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

 

                ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ BIA สนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีพม่าและอังกฤษ จนอังกฤษถอยร่นเข้าไปในอินเดีย โดยเบื้องต้น ออง ซาน หวังว่าญี่ปุ่นจะเพียงแค่ช่วยขับไล่อังกฤษ แต่ในความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่นกลับยึดครองทรัพยากรของพม่า ต่อมาความขัดแย้งบังเกิดขึ้น ระหว่างญี่ปุ่นและ BIA  ญี่ปุ่นจึงตัดบทบาทสลายสถานะของ BIA ออกไป และเข้ายึดครองกดขี่ชาวพม่าแทนอังกฤษ จน ออง ซาน รับรู้ได้ว่าเขาคิดผิด

 

 

                บรรดาตะขิ่นกลุ่มนำเริ่มมีแนวคิดที่จะขับไล่กองทัพญี่ปุ่นออกไปจากพม่า จึงร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League : AFPFL) และเชิญ ออง ซาน มาเป็นผู้นำกลุ่ม และเป็นกลุ่มการเมืองที่มอิทธิพลสูงในเวลาต่อมา

 

 

                ภายหลังที่ญี่ปุ่นเริ่มอ่อนแอ และใกล้พ่ายแพ้สงคราม ออง ซาน ได้กลับลำไปสมทบกับอังกฤษ จนขับไล่ญี่ปุ่นออกไปได้ และอังกฤษก็เริ่มเข้ามามีบทบาทครอบครองพม่าอีก แต่แนวคิดเรียกร้องเอกราชให้กับพม่ายังคงอยู่ จนกระทั่ง ๒๗ มกราคม ๑๙๔๗ อังกฤษลงนามมอบเอกราชให้แก่ พม่าภายใต้สนธิสัญญาที่ว่า

 

. ให้พม่าเตรียมการ ๑ ปีก่อนเป็นประเทศเอกราช

. ให้พม่าจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญภายใน 4 เดือน

. อังกฤษจะสนับสนุนพม่าให้เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

. สัญญาว่าจะให้รัฐชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเข้ารวมกับพม่า

. จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่พม่า

 

                ภายใต้สนธิสัญญานี้นำมาซึ่งการร่วมมือตกลงกันครั้งประวัติศาสตร์ที่เมืองปางโหลง เรียกว่า ข้อตกลงปางโหลง(Pangluang Agreement) เนื้อหาว่าด้วยการรวมชาติพม่าและชนกลุ่มน้อยเข้าด้วยกันในนามของ สหภาพพม่า (Union of Burma) เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๑๙๔๗ ภายใต้การนำของ ออง ซาน

 

 

                นายพล ออง ซาน ประกาศหลักการว่า สามารถมีเอกภาพในความแตกต่างได้ (Unity in Diversity) โดยผ่านประโยคประวัติศาสตร์ “If Burmese receive 1 Kyat , You will also get 1 Kyat.” หรือ ถ้าคนพม่าได้เงิน ๑ จ๊าต ท่านก็จะได้ ๑ จ๊าตด้วย แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่จะปกครองชาติพม่าอันประกอบด้วย ชาวพม่า และชนกลุ่มน้อยอย่างเท่าเทียม แต่แนวความคิดนี้เองที่สร้างความไม่พอใจให้กับนักการเมืองหัวเก่าอย่างมาก เพราะพม่ากับชนกลุ่มน้อยมีอดีตที่ไม่ลงรอยกันมาตลอด โดยเฉพาะกะเหรี่ยง

 

 

                ๑๙ กรกฎาคม ๑๙๔๗ ออง ซาน ในวัย เพียง ๓๒ ปี ถูกกลุ่มมือปืน ๖ คนรุมสังหาร ตัวของ ออง ซาน ถูกยิงจนร่างพรุนไปด้วยกระสุน ๑๓ นัด พร้อมกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีก ๖ คนคาห้องประชุม ขณะทำการประชุมเพื่อเตรียมการประกาศเอกราชของพม่าในอีก ๖ เดือนข้างหน้า โดย อู นุ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น (ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรี) เป้าหมายหลักอีกคนของการสังหารรอด เพราะไม่อยู่ในห้องประชุม

 

 

                เบื้องหลังการลอบสังหารคือนักการเมืองอาวุโส อู ซอ ซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอพร้อมกับมือปืน ๕ คนในที่สุด

 

 

                ศพของ ออง ซาน วางให้ประชาชนเคารพเป็นเวลา ๙ เดือน และทำพิธีฝัง ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๑๙๔๘ ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีกว่า ๕๐,๐๐๐ คน

 

 

 

 

 

 

                ผ่านไป ๕๐ กว่าปี พม่ายังคงอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย และ บุตรสาวของ ออง ซาน คือ ออง ซาน ซู จี ในวัย ๖๔ ปี ผู้สืบเจตนารมณ์ของผู้เป็นบิดาใน การสร้างชาติพม่า ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่อย่างไม่มีทีท่าว่าจะได้รับอิสรภาพเมื่อใด ในฐานะศัตรูอันดับหนึ่งของรัฐบาลทหารพม่า

edit @ 18 Jul 2009 23:28:17 by deo.mag

Comment

Comment:

Tweet

นั่นสิ ตอนอายุ 32 ปี
เรามัวไปทำ 'บ้า' อะไรอยู่นะ!!

#1 By kiribun (124.120.2.209) on 2009-12-09 19:57